Skip to content

Gäss vid Asköviken

Gäss vid Asköviken

Det var gäss både på åkrarna och på de översvämmade maderna vid Asköviken